Raport mbi aksidentet

Raportimi i një aksidenti ose incidenti të rëndë vlen për cilindo person të përfshirë që është i vetëdijshëm për një aksident ose incident të rëndë në të cilin është përfshirë një aeroplan me ose pa pilot duhet të njoftojë menjëherë këtë ngjarje Autoritetit të Investigimit.