Rreth nesh

 

Autoriteti Kombëtar I Investigimit dhe Sigurisë për Operimin e Aviacionit Civil është një organizatë e pavarur e dedikuar sigurisë së aviacionit dhe parandalimit të aksidenteve dhe incidenteve në përputhje me legjislacionin në fuqi të Republikës së Shqipërisë.

Ky objektiv ka për qëllim të përmirësojë sigurinë e Aviacionit Civil, duke garantuar një nivel të lartë të efikasitetit, përshtatshmërisë dhe cilësisë së investigimeve të sigurisë së Aviacionit Civil. Objektivi i vetëm është parandalimi i aksidenteve dhe incidenteve në të ardhmen, pa përcaktuar fajësi apo përgjegjësi, duke përfshirë kështu krijimin e një Rrjeti Evropian të Autoriteteve të Investigimit për Sigurinë në Aviacionit Civil. Kjo rregullore parashikon, gjithashtu, rregulla në lidhje me disponueshmërinë në kohë të informacionit, në lidhje me të gjithë personat dhe mallrat e rrezikshëm në bordin e një avioni të përfshirë në një aksident, si edhe ka për qëllim përmirësimin e ndihmës për viktimat e aksidenteve ajrore dhe të afërmit e tyre.