✈️ AAC dhe AKISA nënshkruan dy marrëveshje bashkëpunimi përsa i përket: Koordinimit të aktiviteteve, lidhur me investigimin e ngjarjeve të transportit ajror dhe Implementimit efektiv të standardeve dhe praktikave të rekomanduara të ICAO-s. Bashkëpunimi, përdorimi i burimeve të disponueshme dhe harmonizimi i rregullbërjes janë në përputhje me kërkesat e Aneksit 13.