Akisa(Autoriteti Kombëtar i Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil) dhe QKKSH (Qendra Kombëtare e Kërkim Shpëtimit) nënshkruan sot 🤝 një marrëveshje bashkëpunimi përsa i përket: Koordinimit institucional lidhur me investigimin e ngjarjeve të transportit ajror sipas standardeve dhe praktikave të rekomanduara të ICAO-s. Bashkëpunimi, përdorimi i burimeve të disponueshme dhe harmonizimi i rregullbërjes janë në përputhje me kërkesat e Aneksit 12-13 te ICAO.